Imprimeix

El dia 15 de juny de 2015 es va constituir l'actual Comissió de seguiment. S'estableixen quatre reunions anuals (març, juny, setembre i novembre) per deliberar els diferents temes que afectin al funcionament del Codi ètic de les Associacions.

Els membres de la Comissió són nomenats per un període de quatre anys i es renovaran per meitats cada dos anys. Tots aquests càrrecs podran ser reelegits un màxim de dues vegades seguides.

Comissió de seguiment

Secretaria tècnica:

Assessors: