Adhesions al Codi ètic

Coordinadora d'Entitats del Poblenou

Forma jurídica: Federació
Foment i la defensa de la vida associativa i la participació ciutadana a tots els nivells als barris del Poblenou.
Rambla del Poblenou, 49 - Casal de barri del Poblenou
08005
Barcelona
Àrea geogràfic d’actuació: Barri
Telèfon: 933 091 960
coordinadorapoble9@gmail.com
http://www.entitatspoble9.org
Any constitució: 1989
Àmbit principal d’actuació: Territorial
Registre estatuts: Inscrita en el Registre d'Associacions de la Generalitat de Catalunya, núm. 149, secció 1a. de Barcelona.
NIF: V59346866
Data darrera modificació Junta directiva: 2016