Torre Jussana - Centre de serveis de les associacions de Barcelona vol saber de quina manera està afectant a les ONL de la ciutat la situació del COVID-19.

Per aquest motiu, han elaborat un breu formulari, amb l’objectiu de disposar de dades reals de l’impacte que ha tingut i que està tenint la crisi en el sector associatiu de la ciutat.

De cara a propers passos és important tenir indicacions de quines són les principals necessitats i afectacions existents per contribuir a resoldre-les. El termini per fer-ho es tancarà el proper 19 d'abril.

ENLLAÇ AL FORMULARI