Hi ha un temps per deixar que succeeixin les coses i un temps per fer que les coses succeeixin.

Hugh Prater