Uncategorised

Torre Jussana - Centre de serveis de les associacions de Barcelona vol saber de quina manera està afectant a les ONL de la ciutat la situació del COVID-19.

Per aquest motiu, han elaborat un breu formulari, amb l’objectiu de disposar de dades reals de l’impacte que ha tingut i que està tenint la crisi en el sector associatiu de la ciutat.

De cara a propers passos és important tenir indicacions de quines són les principals necessitats i afectacions existents per contribuir a resoldre-les. El termini per fer-ho es tancarà el proper 19 d'abril.

ENLLAÇ AL FORMULARI

 

Imatge

Després de la detecció de diversos casos de Covid-19 a Barcelona, s’ha constituït un comitè municipal de coordinació i seguiment per analitzar acuradament l’evolució del virus a la ciutat. El comitè es coordina de manera constant amb les autoritats sanitàries catalanes i estatals, i la informació s’actualitza i es difon contínuament. Cal recordar que el 80% de les persones infectades presenten símptomes lleus i que la recomanació principal actualment a Barcelona és fer vida normal i seguir les mesures habituals en cas de grip comuna.

Més informació

Hi ha un temps per deixar que succeeixin les coses i un temps per fer que les coses succeeixin.

Hugh Prater