Un any més comencem amb les cinc notícies publicades que més van interessar en el 2016. Una iniciativa que ens sembla interessant dels continguts que van despertar més interès entre els nostres lectors.

Aquestes han estat:

- Jo Sóc Donant Ambiental. La campanya del Tercer Sector Ambiental L’Obrador del Tercer Sector Ambiental (O3sac) amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat van presentar la campanya #JoSócDonantAmbiental. Un dels objectius plantejats era donar a conèixer la tasca que estan realitzant les diferents entitats ambientals i animar a tothom a sumar-se en la protecció i millora del medi ambient.

- Pautes per complir amb la Llei de Transparència A partir de l’entrada en vigor de la Llei Catalana de Transparència. Des de l’Oficina del Codi ètic vam elaborar quatre idees de com anar reflectint la informació que obliga aquesta en els nostres canals de comunicació digitals.

- La participació veïnal a Barcelona La convocatòria del debat que el 2 de febrer el digital Districte 11 i el Grup Impulsor del Parlament Ciutadà van organitzar sobre: La participació veïnal a Barcelona. Processos participatius i decisions vinculants.

- Màsters i Postgraus per l'associacionisme 2016-2017 El recull anual de les diferents ofertes formatives que es poden fer durant el curs 2016-2017. Màsters, Postgraus i Especialitzacions que donen resposta a la necessitat de formar professionals en l'àmbit de les organitzacions no lucratives. Les quals agrupen entitats de mides molt diverses, amb diferents objectius i àmbits d'actuació.

- Les sessions de Barcelona pel Congrés català d'associacionisme i voluntariat La convocatòria que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer entre el 18 de febrer i el 18 d'abril per programar per tot el territori català diferents jornades de treball on entitats i voluntariat van participar per debatre i aportar els seus punts de vista sobre els cinc eixos temàtics que plantejava el III Congrés Català d’Associacionisme i Voluntariat. A Barcelona es van organitzat 3 sessions pre-congressuals.