A data 13 de desembre la Comissió del Codi ètic ha aprovat la incorporació de cinc noves associacions.

Federació d'Associacions de mares i Pares d'Alumnes de Catalunya - FaPaC
Assoc. Cultural i Recreativa La Palmera
Associació de la Imatgeria Festiva del Poble Nou - IFP9
Assoc. de Veïns amb Afectacions Urbanístiques de les Planes - AVAUP
AAVV La Palmera Centro
 
 

Aquestes incorporacions es fan a partir dels acords del 2n Congrés d'Associacions de Barcelona. Dins les diferents mesures de seguiment, en el període 2016-2018, s'ha de continuar presentant la memòria social a més de les modificacions que pugui haver-hi per part de l'entitat adherida (renovació càrrecs, atorgament reconeixements, canvi d'estatuts, ...).

Recordar que estem treballant en l'eina de compliment del Codi ètic que ha de ser motivador i útil per les entitats adherides, amb l'objectiu que aquestes continuïn treballant en l'ideal del bon govern. Esperem que aquest any sigui una realitat.