Ens_comunicacio_associativaL’Ens de Comunicació Associativa, entitat que agrupa 22 federacions de l’associacionisme cultural català, es posiciona davant els fets que darrerament s’han produit sobre la gestió del Palau de la Música Catalana, redactant un manifest que planteja un seguit de consideracions sobre aquest lamentable cas.