Premis PQDFins el 15 de desembre l’Ajuntament ha obert la convocatòria dels Premis innovadors a la Qualitat Democràtica, que volen finançar projectes que proposin avenços en el camp de la participació, l’acció comunitària i la tecnopolítica.

Informació presèncial de la convocatòria: 1 de desembre, entre les 16 i 20 h, a la Fundació CIDOB
Presentació pública dels premis: 1 de desembre, a les 18h a càrrec del comissionat de Participació, Fernando Pindado.

Bases i instància model de sol·licitud

Aquesta convocatòria vol promoure la iniciativa ciutadana per repensar millores en la qualitat democràtica a la ciutat de Barcelona i facilitar-ne la seva execució. A través d’aquesta iniciativa es finançaran projectes per un total de 144.000 euros. En concret, s’atorgaran fins a 30.000 euros a les persones o entitats que presentin millores en el desenvolupament de projectes de qualitat democràtica i fins a 18.000 euros per projectes de recerca. A més, es compensarà amb 150 euros als projectes que superin els 60 punts.

Els projectes que resultin premiats a la convocatòria hauran d’executar-se en un període màxim de 12 mesos des de que es faci efectiu el cobrament dels premis.