Lleis

El Tribunal Supremo (TS) estableix una sentencia de 23 de març de 2017 on diu que les organitzacions amb treballadors assalariats no estan obligades a dur un registre de la jornada diària de tota la seva plantilla per comprovar el compliment de la jornada laboral i horaris pactats, i només s'ha de portar un registre d'hores extres realitzades.

Llegeix més...

certdigitalAquest 2 d’octubre ha entrat en vigor la Llei 39/2015 que obliga a totes les associacions i fundacions, així com els grups sense personalitat jurídica, a relacionar-se amb les Administracions Públiques, mitjançant signatura electrònica per presentar documents i fer sol·licituds a través del registre.

Llegeix més...

GeneralitatEl passat 23 de juliol el ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Llei del Voluntariat i de foment de l'associacionisme, una llei que té com objectiu definir i regular el model català de voluntariat, la seva divulgació, foment, reconeixement i protecció. Aquesta regula els drets i deures de les persones voluntàries i de les entitats que n'acullen, a la vegada que en crea un registre general. A més, estableix mesures de foment també per l'associacionisme i obliga a fer una llei específica de foment i suport a l'associacionisme abans de 18 mesos.

Llegeix més...